کلاچ اتوماتیک /برقی اهاکو


				کلاچ هوشمند اهاکو
استفاده از سردنده اتومید بدون عملکرد اتومید در محصول اهاکو

شرکت وارنا کنترل صنعت از سال 1385 در بخش طراحی و ساخت بردهای الکترونیکی فعال است. با ادغامهای جدید بین این شرکت و مجموعه اهاکو هم اکنون محصولات خودرویی وارنا کنترل با برند غیر رسمی اهاکو عرضه می شود.
کلاچ اتوماتیک این شرکت با استفاده از موتور برف پاک کن پیکان و سنسور مغناطیسی ساخته شده و از نظر کاری مشابه مدل اتکو ایران کلاچ است. گارانتی محصول این شرکت 14 ماه است و در دو مدل سردنده معمولی و اتومید عرضه می گردد. البته سیستم این شرکت تا کنون قابلیت اتومید ندارد و فقط از زیبایی و ظاهر سردنده اتومید برای محصول خود استفاده نموده اند.
در سالهای قبل شباهت محصول اتاکو و اهاکو به حدی بود که اجزای آن بجای هم قابل استفاده بود اما به دلیل تحریمها هر محصول تغییراتی داشته است.


				کلاچ هوشمند اهاکو
کلاچ هوشمند اهاکو

از آنجا که از لحاظ کیفیت تولیدی و مواد بکار رفته در عملگر و برد الکترونیکی تفاوت ویژه ای با محصول اتاکو وجود ندارد، اما گارانتی سیستم فقط 14 ماه قرار داده شده است. این در حالیست که محصولات مشابه اتکو و کلاچ اتوماتیک اتاکو 36 ماه گارانتی دارند. البته هر دو محصول کلاچ اتوماتیک اتکو و اتاکو معمولا کمتر از 36 ماه عملگرشان عمر دارند و در واقع مدیران این شرکتها برای نمایش کیفیت خود عملا در طول دوره گارانتی از دو موتور استفاده می کنند.
با این توضیحات قدرت بی نظیر موتورهای کشنده و مکانیزم ایمورتال کلاچ برقی بسیار بیش از قبل روشن می شود که برای 15 سال طراحی شده اند و بیش از 50 ماه نیز مشمول خدمات رایگان گارانتی هستند.